kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ljungby kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Hallsjö kyrkoruin

Den första kyrkan på platsen var troligen en träkyrka, som i sin tur byggdes vid ett omfattande hedniskt gravfält. Detta fält ligger direkt söder om kyrkoruinen. På norra delen av kyrkogården finns också en gravhög.

Den stenkyrka som ersatte träkyrkan tror man byggdes under senmedeltiden. Vid den södra ingången fanns ett murat vapenhus, men det existerar inga avbildningar av hur kyrkan i övrigt en gång sett ut.

Mitt för kyrkan skall det ha legat en prästgård. Det skall också ha funnits en "helig källa" i kyrkans närhet

När Hallsjö församling omnämns första gången 1390 fungerade kyrkan som sockenkyrka. Hallsjö socken omfattade då Hallsjö och Flattinge byar i Finnveden.

Enligt tradition skall kyrkan ha förstörts av danskarna på 1560-talet varefter den övergavs.

På 1870-talet hittades en Mariabild som daterade sig till 1100-talet. Den var av koppar, guld och emalj, och bör ha varit en del av medeltidskyrkans processionskrucifix.

Enligt en notering från mitten av 1700-talet ska den medeltida dopfunt som idag finns i Dörarps kyrka tidigare tillhört Hallsjö kyrka. Och det samma gäller den lillklocka som finns i samma kyrka.

1966 renoverades ruinen, och man hindrade förfallet genom att gjuta betong över de resterande murarna. Man frilade även kyrkans ursprungliga golv. I dag finns det både bänkar, krucifix och altare av trä i ruinen.