kyrkor i Växjö stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ljungby kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Agunnaryds gamla kyrkoruin

Här låg tidigare Agunnaryds medeltida kyrka, förmodligen byggd på 1200-talet som ersättning för en gårdskyrka i trä.
Det första skriftliga belägget för Agunnaryds medeltida kyrka är dock från 1330, då Erland, som var kanik i Linköping och kyrkoherde i Agunnaryd, testamenterar sin gård Ekenäs till prästsäte i socknen. Villkoret var att prästen en gång årligen i evig tid skulle hålla en mässa för hans själ.

Agunnaryds äldsta gårdskyrka, alltså föregångaren till stenkyrkan är förknippad med Sankt Sigfrid, som enligt legenden ska ha kommit från England med den norske kungen Olav Haraldsson. Denne Sigfrid lär senare i början av 1000-talet ha döpt Olof Skötkonung vid Husaby källa i Västergötland till vår förste kristne kung.

Man vet att den medeltida stenkyrkan här på platsen byggts ut och till flera gånger. Bland annat uppfördes sakristian någon gång före 1621. Den stora stenhäll med ristade kors, som är inmurad i sakristians nordöstra hörn, är sannolikt en återanvänd medeltida gravsten.

Kyrkan har också vid något tillfälle förlängts mot väster. År 1821 tillkom ett nytt murat vapenhus i väster som ersättning för ett tidigare av trä.

Kyrkan skadades flera gånger i samband med danska härjningståg, och bland annat anges i en skrivelse till kungen 1582 att kyrkan var plundrad och i dåligt skick.

I samband med att den nya kyrkan stod klar 300 meter norr om denna plats, revs 1872 Agunnaryds gamla kyrka till större delen. Idag återstår endast murarna till sakristian samt delar av kyrkans norra mur.

Från den medeltida kyrkan överfördes endast ett fåtal inventarier till den nya kyrkan. Bland dessa predikstolen som daterar sig till slutet av 1500-talet.