kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ljungby kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Lidhults gamla kyrkplats

I Lidhult fanns under 1400-talet ett kloster, Sankt Eves Kloster, och det var först senare på 1400-talet eller början av 1500-talet som den första kyrkan byggdes. Det ska ha varit en träkyrka som stod på gamla kyrkogården, men den revs på 1700-talet då den var i dåligt skick.

1721 stod en ny träkyrka klar i Lidhult och den användes fram till dess att Lidhults nuvarande kyrka togs i bruk i slutet av 1870-talet. Den gamla kyrkan såldes på auktion för att rivas ned och forslas bort, och hamnade då i Prosteköp där den sedan stod uppbyggd som bostadshus i nära 60 år innan den ”återupptäcktes” och ”räddades”.  På 1960-talet plockades byggnaden ned och forslades till Tylösand i Halmstad där den byggdes upp som kyrka och har tack vare ett foto, taget av Johannes Svensson i Ramnaryd, kunnat återställas i näst intill originalskick.
Många av kyrkans gamla inventarier såldes på samma auktion som kyrkan vid rivningen, men mycket jobb lades ner på att hitta originalen eller liknande inventarier. Kyrkans om numara heter Sankt Olofs kapell, är idag mycket nära sitt ursprungliga skick. Och varje år hålls där församlingsgudstjänst för Lidhultsborna.

Vid rivningen av kyrkan hittade man ett gravkor med fem kistor, som finns kvar under den kvadratiska stensättningen.

På den gamla kyrkogårdsmuren finns bland annat kung Carl IV Gustafs initialer efter ett besök på platsen 1792.

En sten rest 1904 är placerad invid den plats där kyrkans kor var beläget. På stenen står det att den är rest på den plats där den avlidne döpts och är begraven.

Klockstapeln är från 1960-talet och är konstruerad efter bilder av den klockstapel som lär ha stått på platsen tidigare.