kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Växjö kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Örs kyrka

Första kyrkan på platsen var troligen en träkyrkan byggd på 1100-talet eller kanske till och med på 1000-talet. På kyrkogården står en byggnad som till delar är uppförd av medeltida plankor som kan ha ingått just i denna medeltida stavkyrka.

Den nuvarande stenkyrkan har tillkommit i flera etapper och under lång tid. Långhuset är sannolikt från senmedeltiden, koret tillkom under 1600-talet och sakristian under sent 1700-tal.
Tornet byggdes så sent som i början av 1800-talet och ersatte då en klockstapel norr om kyrkan. Från början hade tornet ingångar både i väster och i norr, men den västra murades senare igen. Det fanns fram till mitten av 1950-talet också en ingång på norra sidan av långhuset.

Det som genast fångar besökaren blick när man kommer in i kyrkorummet är det stora korutsmyckningen i form av en mosaik. Det var genom en privat donation i mitten av 1980-talet som altarutformningen med motivet ”Den heliga nattvarden” tillkom, skapad av konstprofessorn Sven Ljungberg från Ljungby. Verket omfattar 300.000 mosaikbitar inköpta i Venedig och sammansatta på plats av konstnären, som själv också målat de inramande slingorna av påskliljor.

På norra sidan i koret finns väggmålningar som troligen är utförda under 1600-talet.

Dopfunten av kalksten som troligen är från 1100-talet, är försedd med djurfigurer och en biskopsgestalt med mitra och kräkla. Dopfunten anses vara huggen av en jylländsk stenmästare, kallad: ”Öhrmästaren”, som under 1160-talet kan ha varit verksam vid det då pågående domkyrkobygget i Växjö.
På cupens bräm står inhugget ”NOS:1750”, vilket tyder på att dopfunten under en period använts som gravvård, och då alltså stått ute på kyrkogården.

I långhusets nordöstligaste fönsteröppning finns en glasmålning som ursprungligen var placerad i ett senare igenmurat fönster i korgaveln.

Predikstolen som sannolikt tillkom på 1600-talet, och som fick sin nuvarande färgsättning vid en enovering på 1950-talet, är prydd med stjärnor, Mose lagtavlor och ett kors i korgens speglar.

En Madonnaskulptur är utförd av träsnidaren Eva Spångberg som var verksam i Gamla Hjämeseryd, utanför Sävsjö.

1843 fick kyrkan en orgel byggd av J. Liljegren. Denna ersattes 1907 av en orgel byggd av E. Wirell i Växjö. Den nuvarande orgeln är byggd 1958 av Anders Mårtenssons orgelfabrik i Lund, men har kvar fasaden från den första orgeln.