kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Vetlanda kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Fröderyds kyrka

Den första kyrkan i Fröderyd var förmodligen en enkel stavkyrkan som uppfördes under tidig medeltid, men om denna vet man inget. Den första kända, en stenkyrka, byggdes i början av 1200-talet och låg på ungefär samma plats som den nuvarande. I sakristian finns en ritning av denna kyrka gjord av prosten Jonas Sandell, som var far till psalm- och sångdiktaren Lina Sandell, född i Fröderyd år 1832.

Vid mitten av 1800-talet var den gamla kyrkan så nedsliten, mörk och trång att prosten Sandell fann det nödvändigt att låta uppföra en ny. Gamla kyrkan revs och den nya som byggdes i mitten av 1850-talet blev en så kallad Tegnérlada.
Bygget skedde i en tid av kraftig befolkningsökning och namnet kommer sig av att
biskopen i Växjö Esaias Tegnér förespråkade att socknarna skulle bygga nya kyrkor i modern utformning, stora nog att rymma hela socknens befolkning.
Även om Överintendentsämbetet inte tog några direktiv från biskopen sammanföll deras intentioner och många små medeltida kyrkobyggnader revs eller byggdes om i den stil som sedan föraktfullt kom att kallas just Tegnérlador.

I augusti år 1943 antände blixten kyrkan som brann ned. Man lyckades
dock rädda en del av kyrkans gamla inventarier. Men en orgeln byggd av Johan Niklas Söderling i Göteborg, liksom klockorna, det gamla triumfkrucifixet, några målningar samt flera oersättliga föremål, blev lågornas rov.

Redan fyra år senare, år 1947, hade församlingen uppfört en ny kyrka, den nuvarande. Ritningarna till denna hade gjorts av Stockholmsarkitekten Ärland Noreen vid Kungliga Byggnadsstyrelsen, det som tidigare hette Överintendentsämbetet.

Altartavlan i Fröderyd, som räddades vid branden, och har motivet ”Kristi förklaring”, är en kopia av Frederik Westins altartavla som i original finns i Sankt Jakobs kyrka i Stockholm. Tavlan har målats av konstnären Johan Hellgren i Växjö, och det berättas att dåvarande kyrkoväktaren i Fröderyd någon gång i slutet av 1850-talet burit det tunga konstverket på sin rygg den sex mil långa vägen från Växjö!

Predikstolen är skuren av Axel Wallenberg, som också skapat Lina Sandell-statyn som står i trädgården till gamla prästgården. Predikstolen har reliefer föreställan
de Kristus och de fyra evangelisterna.

Från den gamla kyrka räddades också dopfunten av sandsten. Dopfunten har på foten åtta lejonframkroppar och menas vara ett verk från 1100-talet av den så kallade Njudungsmästaren. På cuppan finns under rundbågsarkader djur i relief.

Orgeln med 21 stämmorna fördelade på två manualer och en pedal, byggdes 1955 av orgelbyggaren Nils Hammarberg i Göteborg, och är det första konsekventa exemplet på den så kallade orgelrörelsens strävan efter en återgång till idealen innan romantiken. Fasaden är ritad av arkitekt Leon Nilsson.

De två klockorna i tornet är båda gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna. I storklockan ingår metall från de klockor som smälte vid branden.

Kyrkan i Fröderyd äger en rikt dekorerad mässkrud, som man tror är medeltida. Vidare har man en enkel skrud från 1700-talet och ett kalkkläde från samma sekel, som sägs vara en gåva av Lina Sandell. Kalkklädet finns numera uppsatt i en monter på kyrkans främre pelare.