kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ljungby kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Ryssby kyrka Kronoberg

Ryssby kyrka är den tredje kyrkan på orten, byggd på 1840-talet i så kallad Tegnérstil, efter ritningar gjorda av stadsarkitekten i Stockholm och tillika hovarkitekten Per Axel Nyström.

Ett nybygge diskuterades första gången redan 1825. Man tog beslut tio år senare, och ytterligare fem år senare, 1840 lades grunden till kyrkan.
Kyrkan kom dock till det yttre att avvika något från de upprättade ritningarna. Bland annat finns det på var långsida sex fönster i stället för de fyra som först bestämdes. Mittportalen och tornet utformades dessutom enligt församlingens eget förslag.

Kyrkan som ersatte en medeltidskyrka som hade byggts till under 1770-talet och låg längre åt sydost , uppfördes av byggdes folk under ledning av byggmästare Peter Pettersson från Sandhult i Västergötland, och invigdes den 2 augusti 1846 av biskopen Christopher Isac Heurlin.

Den gamla kyrka har så att säga återuppstått, och finns sedan 1878 under namnet First Lutheran Church uppbyggd av emigranter från Ryssby i Longmont, Colorado, USA. Hur denna kyrka ser ut kan vi se på en bonad längst bak i kyrkan.

Vi börjar vår rundvandring i Ryssby kyrka på utsidan. Invid tornet står den så kallade Ryssbystenen. När den nuvarande kyrkan byggdes murades den in - men en kyrkoherde ritade först av stenen samt noterade att stenen var placerad till höger om södra kyrkodörren nära fotmuren. 1964 togs stenen ut ur kyrkan och placerades på kyrkogården. Texten lyder ungefär - i översättning: ”Gunne satte denna sten till minne av Sune, sin fader, mild i ord, och frikostig på mat”.

Den andra lilla stenen har bara fragment av texten bevarad. Där står ”…efter Gumme.”

Inne i vapenhuset hänger den gamla kyrkans spruckna lillklocka från 1664.
Här finns också en gravsten över ryttmästare Jöran Stålhammar på Sunnerå, vars porträtt också finns i ett rum under läktaren.

Det första som möter vår blick när vi träder in i kyrkorummet är kortaket som är täckt av en målning som skildrar hela frälsningshistorien från skapelsen till tidens slut. Målningen skapades 1951 av Waldemar Lorentzon, medlem i Halmstadgruppen. Längst till vänster ser vi utdrivande ur paradiset. I mitten tronar den uppståndne
Kristus som strålar kraft och styrka. Bland annat ser vi en Rödakors-soldat som hjälper en sårad man, och prästen på målningen är den dåvarande kyrkoherden i Ryssby.
Men Waldemar Lorentzons målning här i Ryssby kyrka blev kanske mest uppmärksammad genom att den i en detalj framställde ondskan i form av en atombomb.

Altaruppsatsen pryds av ett kors med svepduk, och där bakom finns altartavlan som är av okänt ursprung.
På båda sidor om altaret finns skulpturer som symboliserar tron och hoppet, troligen snidade av skulptören Per Magn i slutet av 1770-talet.

Predikstolen som fanns i den tidigare kyrkan anskaffades 1704, men moderniserades 1844 när den sattes in i nuvarande kyrka. Kvar finns Matteus, Marcus, Lucas och Johannes liksom Kristus i mitten, men Petrus med nyckeln fick inte plats, och hänger nu istället ovanför ingången till sakristian.

Denna snidade barockskulptur föreställande Moses har hört till en numera försvunnen altaruppsats, troligen snidad av Sven Segervall.

Ovanför södra ingången finns ett begravningsvapen över ätten Netherwood, som var knuten till Östraby Hovgård och Borsunda herrgård.

Dopfunten i sandsten är från början av 1200-talet och tillhör en grupp om 13 kända funtar som som annars är vanligast förekommande på Österlen i Skåne, skapade av den så kallad Maglehem-Vitabygruppen. Dopfunten var precis som alla medeltida dopfuntar från början målad i praktfulla färger. Dopfatet i mässing är en gåva 1944 från församlingsbor.

Triumfkrucifixet är från andra hälften av 1200-talet, men troligen har Jesus lockiga hår tillkommit på 1600-talet.

Kyrkans första orgel byggdes 1783 av av Pehr Schiörlin i Linköping. Den har bytts ut flera gånger, och den orgel som står i kyrkan i dag byggdes 1967 av orgelbyggare A Magnussons orgelbyggeri i Göteborg - som också några år tidigare levererade en kororgeln till kyrkan.

På kyrkogården uppfördes under andra halvan av 1950-talet ett bårhus, ritat av arkitekt Hans Lindén, som då var länsarkitekt i Kronobergs län.

Till Ryssby hör också legenden om ett lokalt helgon som kallas Sankta Birte. Om henne berättas att hon kunde hänga upp sina kläder på solens strålar. Enda gången hon misslyckades med detta var när hon av misstag råkat trampa på några sädesax. Hon gick då till den källa som var uppkallad efter henne, och bad om förlåtelse för denna synd. Därefter var allt som vanlig igen. Det finns också en helig källa som är uppkallade efter henne; Sankta Brites källa.