kyrkor i Växjö stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ljungby kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Vittaryds kyrka

Vittaryds kyrka är byggd på 1400-talet och man har ett stycke öster om kyrkan hittat rester den stavkyrka som den nuvarande ersatte.
Kyrkan har genomgått en del smärre förändringar genom seklerna.

Den sakristia som finns på norra sidan tillbyggdes troligen 1787.

1827 lät man mura igen dörren på södra sidan och rev vapenhuset. Man tog upp den nuvarande ingången i väster och ett nytt vapenhus uppfördes. Man rev samma år det platta innertaket som byttes ut mot ett tunnvalv av trä. Rester av det ursprungliga innertaket återanvändes som panel i sakristian.

Här finns även en berättelse nedtecknad om när kyrkan renoverades 1924. Då tillkom bland annat altaruppsatsen.

I samband med en renovering 1997 upptäcktes målningar från 1600- och 1700-talet i flera av väggarnas kalkskikt. 1600-talsmålningarna är troligen utförda av Johan Cula och draperimålningarna från 1708 av Otto Henric Brachwagen.

Den medeltida dopfunten har en fot av granit och cuppa av sandsten.

Predikstolen är från 1600-talet och stod förr vid södra väggen, men placerades under första halvan av 1800-talet på sin nuvarande plats med uppgång inne från sakristian.
Predikstolen är försedd med sniderier från tysk renässans, som föreställer apostlar.

Madonnabilden på norra korväggen avses vara från 1200-talet.

1864 installerades en orgel byggd av Carl Elfström, Ljungby. Hans verk ersattes 1924 av ett verk med 10 stämmor byggt av Gebrüder Riegert,Järgensdorf, Österrike.
Den orgeln som finns i kyrkan idag byggdes 1981 av Johannes Künkels Orgelverkstad AB, som då låg i Lund. Johannes far var pastor i den evangeliska församlingen i Klingelbach där också modern Christa var verksam som organist. Efter att Johannes Künkel utbildat sig till orgelbyggare vid Orgelbau Friedrich Weigel kom han till Sverige 1955, där han fick anställning som intonatör på Mårtenssons orgelfabrik i Lund. År 1961 grundade han sitt eget företag. Efter att han gift sig med kantor Eva Bäckman 1987 flyttades företaget till Färjestaden på Öland.

I vapenhuset finns en klocka från medeltiden. Den flyttades till sin nuvarande plats 1940 och används nu vid tacksägelse för avlidna.

Klockstapeln som anses vara en av de vackraste i Småland, bär på spiran årtalet 1695, men då den fins omnämn i stämmoprotokoll från 1660-talet måsten vara av äldre datum. Först 1816 kläddes stapeln in med brädor.