kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Växjö kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Bergunda kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi 1998. ISBN 91-89285-00-X
Häfte: ”Bergunda kyrka - en vägledning”. Anita Liepe.


Gps: 56.8603,14.7458

Stacks Image 262042