kyrkor i Växjö stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ljungby kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Angelstads kyrka

Angelstads kyrka har visserligen byggts till och om i olika omgångar men är ursprungligen uppförd i slutet av 1100-talet.
Det äldsta föremålet i kyrkans ägo är ett unikt processionskors från denna tid, men korset som står framme i koret är en kopia. Det oersättliga originalet i koppar med spår av förgyllning finns idag i säkert förvar på annan plats.

Även dopfunten i sandsten är från 1100-talet.

Också den märkliga ringen som är fastsatt i korväggens norra sida är medeltida. Ringen som sannolikt från början suttit i kyrkporten har en inskription med runor.

Glasmålningen i koret som tillkom vid en renovering som avslutades i början av 1930-talet, är skapad av grafikern och konstnären Albert Eldh.

Intressant är den minnestavla som finns över den södra ingången i kyrkan och som är försedd med två danska flaggor och en värja. Den är till minne av en dansk kapten som på grund av sin kärlek blev arkebuserad annandag jul 1570.
Historien om kaptenen vars namn vi idag inte känner till, ägde rum när danskarna låg förlagda i Angelstads socken i norra delen av Hylte, drygt 4 kilometer norr om kyrkan.
Kaptenen hade fått permission över julafton för att besöka sin förlovade som bodde i Annestads prästgård. Efter permissionen kom han dock försent tillbaka - och även om det sedan någon dryg vecka var fred mellan Sverige och Danmark rådde fortfarande krigslagar. Kaptenen dömdes för sin försening till döden genom arkebusering. Redan klockan 14 samma dag verkställdes dödsstraffet i trädgården till Hylte gård, där ledningen för den danska styrkan var förlagd. På platsen restes ett träkors - som senare ersattes med det järnkors som står där än i dag.
Den avlidne kaptenen fördes hit till Angelstads kyrka och begravdes mitt för södra väggen. Det är kaptenens egen värja som hänger vid tavlan.

Ovanför predikstolen finns en tavla skapad av den lokala målaren Ragnar Persson, (1905 - 1993) som i sin ungdom vistades i Paris tillsammans med den berömda Halmstadgruppen, men som sedan återvände till Angelstad för att skildra hembygden. Ragnar Persson ligger begravd på kyrkogården.

På kyrkogården norr om kyrkan finns en klockstapel uppförd 1760, som räknas som en av Kronobergs läns mest ålderdomliga och välbevarade klockstaplar av klockbockstyp. Stora klockan är från 1609 och lilla klockan från 1861.

Precis öster om klockstapeln finns en gravsten med en ovanlig röd text. Här vilar - kanske något förvånande - sångaren Harry Brandelius, som annars nog är mest förknippad med Bohuslän och Västkusten, och som skrivit odödliga melodier som ”Han hade seglat för om masten”, ”Gamla Nordsjön”, ”Med en enkel tulipan” och ”En sjöman älskar havets våg”. Anledningen till att han ligger begravd här är att hans släkt kommer härifrån.

Här på gamla kyrkogården i Angelstad vilar också bland andra författaren Karl Williams, som använde signaturen ”Kalle i Dalen”. Hans namn kanske inte är allmänt känt, men han skrev 1912 en visa till sin fästmö, som blev känd som ”Det är flickorna i Småland”.

Och ett stycke från kyrkan, utanför sockenstugan finns en minnessten över tvillingbröderna Jonas och Isak Rothovius från Hedenstorps by, som ligger några kilometer nordost om kyrkan. Jonas Rothovius blev 1604 kyrkoherde här i Angelstads socken och senare biskop i Kalmar. Och även brodern Isak blev biskop, men i Åbo, Finland.